محمدرضا عارف در جمع خبرنگاران برنامه ما لیست مشترک اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت است