عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:توجه به بخش سرمایه گذاری در حوزه گردشگری کم است