نماینده مردم شهرستان های گرمساروآرادان در مجلس شورای اسلامی:مرحوم آیت الله هاشمی یاور رهبری و انقلاب و منشاء سازندگی در کشور بود