فرماندار و امام جمعه گرمسار: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی استوانه نظام و یار انقلاب و رهبری بودند