مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت کاراته شهرستان گرمسار